Promocja Języka Polskiego

Nr PJP/PJP/2020/1/00006

Projekt da możliwość porównania kultur i uzupełnienia wiedzy z zakresu techniki mówienia, kultury słowa oraz sprawdzenie się w ćwiczeniach gramatyczno-leksykalnych.

Cel

Promocja języka polskiego poprzez poznawanie legend, na których wychowały się pokolenia Polaków i Europejczyków

Realizacja

Przygotowanie książki „Legendy Starego Kontynentu. Teksty i ćwiczenia dla obcokrajowców”

O projekcie

Promocja języka polskiego poprzez poznawanie legend, na których wychowały się pokolenia Polaków i Europejczyków. Zebrano je od studentów obcokrajowców studiujących w Polsce oraz w uniwersytetach partnerskich. Teksty niosą swoisty przekaz (europejskość), mają wspólne motywy i cechy gatunkowe.

Potencjał kulturowy oparty na prawdach historycznych, zdarzeniach i zjawiskach jest doskonałym materiałem do nauki języka polskiego na różnych poziomach znajomości. Legendy jako teksty ponadczasowe są cennym dziedzictwem naszych przodków, żyją w kulturze każdego narodu i niosą wartości uniwersalne. Dzięki nim nabywamy kompetencję komunikacyjną, uczymy się języka. Rola języka polskiego jest szczególna – to prymarny język przekazu tekstów oraz medium kulturowe między Wschodem a Zachodem.

Realizacja

W Polsce: przygotowanie książki „Legendy Starego Kontynentu. Teksty i ćwiczenia dla obcokrajowców”; wydanie książki w dwóch wersjach: drukowanej oraz w postaci e-booka

W uczelniach partnerskich: w Uniwersytecie w Ostrawie (Czechy) oraz w Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Wilnie (Litwa) odbędą się warsztaty z kultury żywego słowa i techniki mówienia oraz warsztaty leksykalno-gramatyczne z języka polskiego, w trakcie których zostanie wypromowana książka „Legendy Starego Kontynentu. Teksty i ćwiczenia dla obcokrajowców”, w czasie spotkania ze studentami polonistyki, uczniami polskich szkół, nauczycielami języka polskiego i wykładowcami uczelni partnerskich oraz polskojęzycznymi mieszkańcami Wilna i Ostrawy.

Korzyści

  • Podniesienie znajomości języka polskiego w zakresie gramatyki i słownictwa z odniesieniem do dziedzictwa kulturowego narodów europejskich (materiały do nauczania w formie e-booka przeznaczone dla studentów polonistyk zagranicznych, uczniów, nauczycieli języka polskiego, słuchaczy letnich szkół języka i kultury polskiej oraz innych osób zainteresowanych nauką języka polskiego)
  • Zapoznanie z potencjałem kulturowym i językowym zawartym w legendach europejskich
  • Podniesienie umiejętności „opowiadania i myślenia tekstem” z wykorzystaniem interpretacji głosowej (ćwiczenia intonacji, akcentowania, odpowiedniego frazowania, modulowania głosu)
  • Trening gramatyczno-leksykalny.

Innowacyjność

Działania międzykulturowe, w ramach których obcokrajowcy poznają teksty kultury i uczą się nie tylko mówić o kulturze języka nauczanego, ale i własnej.

Uczestnicy

Osoby uczące się języka polskiego na poziomie zaawansowania B1, B2, uczestnicy letnich szkół czy kursów języka polskiego i kultury polskiej, studenci roku przygotowującego do studiów w Polsce, obcokrajowcy studiujący w Polsce oraz studenci i absolwenci polonistyk zagranicznych w różnym przedziale wiekowym. Rekrutacja na podstawie kryterium znajomości języka polskiego na poziomie co najmniej B1/B2.

Ankieta ewaluacyjna projektu (po zakończeniu działań projektowych)

Ewaluacja działań projektowych (anonimowy formularz Google na stronie www Projektu) nastapi po zakończeniu działań związanych z jego realizacją. Oceny: materiałów dydaktycznych, projektu, materiałów do przeprowadzenia warsztatów, kompetencji lektorów oraz organizacji warsztatów.